VÕIDA REIS TÜRKI!

Mängu „VÕIDA REIS TÜRKI“ tingimused:

1. Üldsätted:

1.1. Mängu „VÕIDA REIS TÜRKI” (edaspidi – Mäng) korraldaja on Kidy Tour OÜ (edaspidi – Korraldaja), juriidilise isiku registrikood: 11324349, asukoha aadress Narva mnt. 7B, 10117, Tallinn, Eesti.

1.2. Mäng kestab 06.03.2020 kuni 15.04.2020. Võitja kuulutatakse välja 16.04.2020

1.3. Mängus osalejad – Mängus võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi territooriumil elavad füüsilised isikud.

1.4. Mängus ei saa osaleda Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed.

2. Mängu auhind:

2.1. Mängu auhind (edaspidi – Auhind) – reis Türki kahele: lend (Tallinn– Antalya – Tallinn), transfeer (lennujaam – hotell – lennujaam ), majutus DOSINIA LUXURY RESORT 5* hotellis, kestus: 7 ööd, toatüüp: Double room, toitlustus: Kõik hinnas;

3. Mängu tingimused:

3.1. Isik, kes soovib osaleda mängus ja võita reisi Türki, on kohustatud: täitma Kidy Touri veebilehel asuva registreerimisvormi;  Facebooki postituse kommentaaride alla lisama isiku, kellega koos soovib reisida.

4. Auhinna võitja väljaselgitamine:

4.1. Auhinna võib võita igaüks, kes: on täitnud Kidy Touri veebilehel asuva registreerimisvormi; On Facebooki kuulutuse kommentaaride alla lisanud isiku, kellega koos soovib reisida.

Mängu auhind (edaspidi – Auhind) – 1 reis Türki kahele: lend (Tallinn– Antalya – Tallinn), transfeer (lennujaam – hotell – lennujaam ), majutus DOSINIA LUXURY RESORT 5* hotellis (23.04.2020 väljalend), kestus: 7 ööd, toatüüp: Double room, toitlustuse tüüp: Kõik hinnas;

5. Pretensioonide esitamise kord

5.1. Mängus osalevatel isikutel on õigus esitada kaebus Mängu kohta e-posti aadressil info@kidytour.ee.

5.2. Mängus osaleja kaebust menetletakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul kaebuse saamise hetkest.

6. Vastutus

6.1. Korraldaja ei ole ega hakka olema vastutav Mängus osalejate ükskõik milliste kahjude või kulude eest, mis on seotud osalemisega Mängus.

7. Muud tingimused

7.1. Mängus osalevad isikud kinnitavad, et nad nõustuvad tingimusteta nende reeglitega ja kohustuvad neist juhinduma ja neid järgima.

7.2. Kui osaleja ei järgi neid eeskirju, on Korraldajal õigus kõrvaldada osaleja Mängust ja/või mitte väljastada temale Auhinda.

7.3. Korraldajatel on õigus muuta suvalisel ajal ettenägematutel asjaoludel mängureegleid ja/või katkestada Mäng, teavitades sellest samal viisil nagu kuulutati välja selle Mängu reeglid.

7.4. Mängu reeglitega saab tutvuda Kidy Tour OÜ veebilehel.

7.5. Mängu korra määrab kindlaks Korraldaja. Kõik Korraldaja otsused mängu täitmise kohta on lõplikud ja kohustuslikud kõigile mängus osalejatele. Kõik arusaamatused, mis tekivad mängu käigus, lahendatakse, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.

7.6. Võitja valitakse juhuslikus korras;

7.7. Võitu rahaks või teisteks auhindadeks ei vahetata;

7.8. Võitu ei saa loovutada teistele isikutele, seda saab kasutada vaid Mängu võitnud isik;

8. Isikuandmete kaitse Mängus Osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Korraldaja. Korraldaja töötleb Mängus osalenud võitja isikuandmeid võitja valimise ja Mängu võitja teavitamise eesmärgil: eesnimi, perekonnanimi, e-post, kontakttelefon. Et kuulutada välja võitja, töötleb eesnime ja perekonnanime. Mängus osalejate isikuandmeid töödeldakse nendelt saadud nõusoleku alusel. Nõusoleku võib osaleja igal ajal tagasi võtta, kuid sel juhul ei saa ta mängus osaleda. Auhinna võitja nimi ja perekonnanimi avaldatakse 30 kalendripäeva jooksul Mängu lõppemise päevast.

Auhinna võitja andmed, mis on vajalikud võidu üleandmiseks (sellised nagu kontaktiinfo), ei kuulu avalikustamisele ja neid säilitatakse seaduses sätestatud tähtaegadest kinni pidades ning kui need on lõppenud ning ei ole muud alust töödelda isikuandmeid, siis hävitatakse lõplikult. Võttes arvesse õigusaktides sätestatud piiranguid, on Mängus osalejatel need õigused: – nõuda, et Korraldaja lubaks tutvuda subjekti töödeldavate isikuandmetega; – nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittepõhjalike andmete parandamist; – ükskõik mis ajal võtta tagasi oma nõusolek töödelda isikuandmeid, mõjutamata nõusolekul põhinevat andmete töötlemise õiguspärasust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni; – nõuda isikuandmete kustutamist või piirata nende töötlemist, kui selleks on juriidiline alus; – õigus anda isikuandmed üle teisele andmete vastutavale töötlejale või esitada otse Mängus osalejale sobivas vormis;

8.1. Rohkem teavet andmesubjekti õiguste rakendamise korra kohta leiate privaatsuspoliitikas.

   

Otsin pakkumist…

Palun oodake kuni otsime Teile parimaid pakkumisi. Selleks võib kuluda kuni 5 sekundit.