Kampaania „KIDY TOUR firmarätik või joogipudel kingituseks“ tingimused:

Kampaania „Kidy Tour firmarätik või joogipudel kingituseks“ tingimused:

  1. Üldtingimused:

1.1. Kampaania „Kidy Tour firmarätik või joogipudel kingituseks“ (edaspidi – kampaania) korraldaja on  Kidy Tour OÜ (edaspidi – korraldaja), registrikood 11324349, asukoha aadress Narva mnt. 7B, Tallinn 10117 Eesti.

1.2. Kampaania toimub alates 02.10.2018 kuni 15.11.2018.

1.3. Kampaanias osalejad: kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis elavad füüsilised isikud, kes ostavad reisipaketi SUNRISE keti hotellidesse 2018 – 2019.a. hooajal internetist aadressil www.kidytour.ee   Kidy Tour OÜ korraldatava reisi Egiptusesse.

1.4. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ega nende pereliikmed.

  1. Kampaania auhind:

2.1. Kampaania auhinnaks (edaspidi – auhind) on Kidy Tour firmarätik või Kidy Tour firma-joogipudel.

  1. Kampaaniatingimused:

3.1. Kampaanias osaleda ja Kidy Tour firmarätikut või Kidy Tour firma-joogipudelit võita sooviv isik peab ostma reisipaketi SUNRISE keti hotellidesse 2018 – 2019.a.hooajal Egiptusesse.

  1. Auhinna võitjate väljaselgitamine:

4.1. Auhinna võidab isik, kes ostab reisipaketi SUNRISE keti hotellidesse  2018 – 2019. aasta hooajal Egiptusesse. Üks auhind (Kidy Tour  firmarätik või Kidy Tour firma-joogipudel) kingitakse ühe broneeringu kohta, olenemata reisivate isikute arvust.

  1. Kaebuste esitamise kord:

5.1. Kampaanias osalejatel on õigus esitada kampaania läbiviimisega seotud kaebus e-posti aadressile: info@kidytour.ee.

5.2. Kampaanias osaleja esitatud kaebust uuritakse 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates kaebuse saamise päevast.

  1. Vastutus

6.1. Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja mis tahes kahjude või kulude eest, mis on seotud kampaanias osalemisega.

  1. Muud tingimused

7.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nõustuvad tingimusteta käesolevate eeskirjadega ja kohustuvad neid järgima ja täitma.

7.2. Kui osaleja ei järgi eeskirju, on korraldajal õigus kõrvaldada osaleja kampaaniast ja (või) jätta talle auhind välja andmata.

7.3. Korraldajal on õigus ükskõik millal muuta kampaania eeskirju ja (või) lõpetada kampaania, teavitades sellest samal viisil, nagu on märgitud käesoleva kampaania eeskirjades.

7.4. Kampaania eeskirjadega saab tutvuda OÜ Kidy Tour veebilehel.

7.5. Kampaania läbiviimise korra kehtestab korraldaja. Kõik kampaania tingimuste täitmisega seotud korraldaja otsused on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik käesoleva kampaania tingimuste täitmisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

 

Otsin reisi...

Kontrollin hindu ja vabu kohti, aega võib minna kuni 15 sekundit